9892
podpisów zebraliśmy już pod petycją

Sz. P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RPSzanowny Panie Premierze

Podjęta przez Pański rząd decyzja o przedłużeniu na czas nieokreślony zakazu wjazdu do Polski bez 14-dniowej kwarantanny uderza w pracowników transgranicznych, którzy utrzymują siebie i swoje rodziny z pracy wykonywanej po drugiej stronie polskiej granicy.

Można było zrozumieć takie nakładanie takich restrykcji na krótki, określony czas. Jednak zupełnie niezrozumiałe jest przedłużanie w nieskończoność tego stanu, który faktycznie blokuje możliwość zarabiania setkom tysięcy Polaków, prowadzi do utraty przez nich pracy i popadnięcia w biedę.

Panie Premierze, w czasie obowiązywania najbardziej surowych obostrzeń Polacy w znakomitej większości wykazali samodyscyplinę i odpowiedzialność. Niestety, działania podległej Panu administracji nie są w tej sprawie dostosowane do sytuacji i prowadzą do wielu ludzkich tragedii, których można przecież uniknąć.

Pański rząd ogłosił "odmrażanie gospodarki" i wydał zgodę na wznowienie działalności szeregu instytucji, w tym obiektów sportowych. Tym bardziej zatem potrzebne jest wznowienie małego ruchu granicznego i umożliwienie mieszkańcom regionów przygranicznych normalnego zarabiania na życie.

Pragnę także zwrócić Panu uwagę na fakt, że władze niemieckie i czeskie utrzymują otwarte granice dla małego ruchu granicznego, co oznacza, że tylko decyzja polskiego rządu uniemożliwia Polakom powrót do pracy.

Panie Premierze, kwarantanna dla pracujących przy granicy w długim terminie wywoła nieodwracalne skutki i ogromne koszty. Domagam się od Pana zmiany tej decyzji i niezwłocznego zezwolenia dla wszystkich pracowników na przemieszczanie się do ich miejsc pracy za granicą w ramach małego ruchu granicznego.

Z poważaniem,
Podpisz list

Opis

Cały naród walczy dziś z epidemią koronawirusa. Polacy wyróżniają się w tej trudnej sytuacji dyscypliną i poczuciem odpowiedzialności.
Niestety, działania rządu nie zawsze są dostosowane do sytuacji. Z jednej strony wciąż istnieją olbrzymie braki w działaniu ochrony zdrowia. Z drugiej - rząd podtrzymuje obostrzenia, które w niektórych przypadkach są zupełnie nieracjonalne.
Setki tysięcy Polaków żyje dzięki pracy w regionach przygranicznych. Dziś, ze względu na masowe restrykcje ludzie tracą pracę i źródła utrzymania. Dlatego proszę Was, dołączajcie do mojego apelu - przywróćmy mały ruch graniczny dla Polaków pracujących w innych państwach! Każdy podpisany na stronie apel wysyłamy drogą emailową na adres kontaktowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Nie pozwólmy by ludzie umierali. Nie tylko z powodu koronawirusa, ale również z biedy i desperacji.

Twoja petycja trafi do:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
(+48) 22 694 60 00
kontakt@kprm.gov.pl
Kliknij tutaj i podpisz petycję
Ostatnio petycję podpisali:
28-03-2021, 16:42 esoxpxctzt, Los Angeles
31-12-2020, 23:21 Anna, DROBIN
31-12-2020, 08:36 Natalia, BODZANÓW
21-11-2020, 11:33 Michał, KOZIEGŁOWY
12-11-2020, 12:42 Andrzej, RUDNIK
07-11-2020, 10:24 Bogusława, ZGORZELEC